ฟอร์ด 6610 ไม่มีหลังคา

รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10010
รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10010 - รูป 424
รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10010 - รูป 425
รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10010 - รูป 426
รหัสรถ
C10010
ยี่ห้อรถ
ฟอร์ด
รุ่นรถ
6610
ชนิดของรถ
รถไถ
หลังคากระบะ
ไม่มีหลังคา
อัตราค่าจ้าง
0.00 บาท/ก.ม.
ที่อยู่กิจการ
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
พื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถไถรับจ้าง ไถไร่ ไถนา บุกเบิกป่าหย้า ขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง