ฟอร์ด 6610 ไม่มีหลังคา

รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10012
รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10012 - รูป 447
รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10012 - รูป 448
รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา ฟอร์ด 6610 ที่ จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10012 - รูป 449
รหัสรถ
C10012
ยี่ห้อรถ
ฟอร์ด
รุ่นรถ
6610
ชนิดของรถ
รถไถ
หลังคากระบะ
ไม่มีหลังคา
อัตราค่าจ้าง
0.00 บาท/ก.ม.
ที่อยู่กิจการ
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
พื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถไถ รถไถรับจ้าง รับจ้างไถไร่ ไถสวนปลูกมัน ปลูกผักผลไม้ รับลากขน ข้าวโพด ขนอ้อย และมันสัปหลัง