ฮีโน่ Fg1j มีหลังคาและมีตู้ขนของ

รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18481
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18482
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18483
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18484
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18485
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18486
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18487
รถบรรทุก 6 ล้อรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ ฮีโน่ Fg1j ที่ จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง C21745 - รูป 18488
รหัสรถ
C21745
ยี่ห้อรถ
ฮีโน่
รุ่นรถ
Fg1j
ชนิดของรถ
รถบรรทุก 6 ล้อ
หลังคากระบะ
มีหลังคาและมีตู้ขนของ
อัตราค่าจ้าง
30.00 บาท/ก.ม.
ที่อยู่กิจการ
ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
พื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถหกล้อตู้สิบบาน 7.2 เมตร