ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.สระ C16505
Isuzu D-MAX จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.สระ
อยู่ กทม. ให้บริการกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้ แล้วแต่กรณี ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นาย ดอน ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร