ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Toyota รุ่นRevo ที่จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ ต.นากระตาม C16501
Toyota Revo จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ ต.นากระตาม
ทั่วประเทศ
ต่อ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.บางลึก C16494
Isuzu D-MAX จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.บางลึก
รถจอดอยู่ จ.ชุมพร
ธีระยุทธ วิทุนัด ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นDmax ที่จ.ชุมพร อ.สวี ต.ครน C16492
Isuzu Dmax จ.ชุมพร อ.สวี ต.ครน
เริ่มต้น500บาท
สุร?กานต์? เวฬุว?นารักษ์ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นRevo ที่จ.ชุมพร อ.ละแม ต.สวนแตง C14386
Toyota Revo จ.ชุมพร อ.ละแม ต.สวนแตง
รับจ้างทั่วไทย
ชวนากร จันทร์รอด ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Mitsubishi รุ่นTriton ที่จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.นาทุ่ง C13282
Mitsubishi Triton จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.นาทุ่ง
ขนส่งใน จ. ชุมพร
ดนัย บัวสารบรรณ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นVIGO ที่จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.ถ้ำสิงห์ C12272
Toyota VIGO จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.ถ้ำสิงห์
ตู้ทึบ 2.10 เมตร
พีรพล ใกล้กระโทก ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง