กรุงเทพ - ลำปาง

กรุงเทพ - ลำปาง
กรุงเทพ - ลำปาง - 1214
หัวเรื่อง
กรุงเทพ - ลำปาง
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
Vigo
วันที่ดำเนินการ
15 กุมภาพันธ์ 2564
ขนส่ง : จาก
แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร
ขนส่ง : ถึง
ต. บ้านแหง อ. งาว จ. ลำปาง
ค่าจ้าง
6500
รายละเอียด
ขนของพร้อมคน