ย้ายห้องพัก

ย้ายห้องพัก
ย้ายห้องพัก - 1232
หัวเรื่อง
ย้ายห้องพัก
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
Z-Edition
วันที่ดำเนินการ
10 กรกฎาคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. ดอนหัวฬอ อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี
ขนส่ง : ถึง
ต. บ้านเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี
ค่าจ้าง
500
รายละเอียด
ย้ายหอพัก