ย้ายห้องพัก

ย้ายห้องพัก
ย้ายห้องพัก - 1255
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18254
หัวเรื่อง
ย้ายห้องพัก
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
Z-Edition
วันที่ดำเนินการ
17 พฤศจิกายน 2564
ขนส่ง : จาก
ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์
ขนส่ง : ถึง
ต. บ้านกรวด อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์
ค่าจ้าง
1300
รายละเอียด
ย้านหอพัก พร้อมจักรยานยนต์  ผู้โดยสาร 1 คน