ย้ายห้องพัก

ย้ายห้องพัก
ย้ายห้องพัก - 1265
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18301
หัวเรื่อง
ย้ายห้องพัก
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
Z-Edition
วันที่ดำเนินการ
10 มกราคม 3108
ขนส่ง : จาก
ต. พานทอง อ. พานทอง จ. ชลบุรี
ขนส่ง : ถึง
ต. หนองกะขะ อ. พานทอง จ. ชลบุรี
ค่าจ้าง
500
รายละเอียด
ขนตู้เย็น