ย้ายห้องพัก

ย้ายห้องพัก
ย้ายห้องพัก - 1286
หัวเรื่อง
ย้ายห้องพัก
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
Z-Edition
วันที่ดำเนินการ
06 มิถุนายน 2565
ขนส่ง : จาก
ต. หนองตำลึง อ. พานทอง จ. ชลบุรี
ขนส่ง : ถึง
ต. บ้านเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี
ค่าจ้าง
600
รายละเอียด
ย้ายห้องพัก