ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่น1.9ปี18 ที่จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่ C21774
Isuzu 1.9ปี18 จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
รับส่งบุคคลขนของย้ายของ
กิตติ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่น1.9 2020 ที่จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่ C19654
Isuzu 1.9 2020 จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ราคา ตกลงกันได้ คุยง่ายอัธยาศัยดี พร้อมให้บริการ
เฉลิมชนม์ ค่าจ้าง 14.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mazda รุ่นBT50PRO  ที่จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ C16489
Mazda BT50PRO จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
รับจ้างทั่วไปเหมาได้ครับ
เต็มศักดิ์ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Toyota รุ่นRevo ที่จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่ C15450
Toyota Revo จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
แล้วแต่จะตกลงเหมาตามสมควร
นายเดชาศักดิ์ ค่าจ้าง 12.00 บาท / กิโลเมตร