ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Nissan รุ่นนาวาร่าโปร2X ที่จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน C21797
Nissan นาวาร่าโปร2X จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน
รับงานขนส่งสินค้าและรับงานท่องเที่ยวและงานทั่วไป
วรกร ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บ้านใหม่ C21794
Isuzu D-MAX จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บ้านใหม่
รับจ้างขนของ
ภานุวัฒน์ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mitsubishi รุ่นTRITON ที่จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ C21778
Mitsubishi TRITON จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่
รับงานเหมา,ส่งสืนค้า,เดินทางต่างจังหวัด(รับเฉพาะวันหยุดราชการ)
นาย ณทภัต ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร