ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mitsubishi รุ่นTriton ที่จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก ต.ท่าช้าง C16476
Mitsubishi Triton จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก ต.ท่าช้าง
อัตรา 1-50 กม.ๆละ15 บาท อัตรา 51-100 กม.ๆละ 12 บาท อัตรา 101 -ขึ้นไป กม.ๆละ 10 บาท
ทรงศักดิ์ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร