ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นVigo  ที่จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.เมืองที C21706
Toyota Vigo จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.เมืองที
ตามตกลง
นายปรัเสริฐ ห่อทอง ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นรีโว้ ที่จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.ตาตุม C16605
Toyota รีโว้ จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.ตาตุม
รถรับจ้างทั่วไป
กิตติศักดิ์ สมวาจา ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่น2020 ที่จ.สุรินทร์ อ.สนม ต.หนองอียอ C16567
Isuzu 2020 จ.สุรินทร์ อ.สนม ต.หนองอียอ
รถอยู่อำเภอสนม จ.สุรินทร์
พรชัย จิกบงค์ ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Toyota รุ่นRevo ที่จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.ขอนแตก C11186
Toyota Revo จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.ขอนแตก
ให้บริการรถกระบะมีคอก รับจ้างทั่วไป ส่งสินค้า ย้ายของ ย้ายบ้าน ย้ายหอ บรรทุกสินค้าการเกษตร ราคากันเอง
ชัยภัทร พนารักษ์ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-max 1.9 ที่จ.สุรินทร์ อ.ปราสาท ต.ตาเบา C10044
Isuzu D-max 1.9 จ.สุรินทร์ อ.ปราสาท ต.ตาเบา
วีนัสรถกะบะรับจ้าง
นายวีนัส สัญจรดี ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Toyota รุ่นวีโก้ ที่จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง C10031
Toyota วีโก้ จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง
รถกะบะรับจ้าง รถกะบะรับจ้างขนส่งทั่วไทย
นายชัยชนะ คนธาร์ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง