ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีคอก Isuzu รุ่นดีแม็ก ที่จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม ต.ทับยายเชียง C16574
Isuzu ดีแม็ก จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม ต.ทับยายเชียง
รับจ้างทั่วประเทศ ไม่เกิน 4 ตัน 0-100 20/km 100-250 15/ km 250+++ 10/km
นนทนันท์ จันตูม ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Mitsubishi รุ่นไทรตัน ที่จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.วังทอง C16557
Mitsubishi ไทรตัน จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.วังทอง
รถกระบะตู้ทึบ หลังคาสูง1.80
พิสิษฐ์ คงคาหาญ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Nissan รุ่นนาวาร่า ที่จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ต.อรัญญิก C16530
Nissan นาวาร่า จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ต.อรัญญิก
กะบะตอนเดียวตู้ทึบ 2.10
สุธน สีกล่ำ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Nissan รุ่นนาวาร่า  ที่จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ต.ดอนทอง C10166
Nissan นาวาร่า จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ต.ดอนทอง
รถกระบะตู้ทึบไว้ให้บริการ รับส่งของ ย้ายของ ย้ายบ้าน รับงานทั้วไทย
วรรณทศพล ภคธนฒย์ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง