ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.นาบอน ต.นาบอน C16502
Isuzu D-MAX จ.นครศรีธรรมราช อ.นาบอน ต.นาบอน
พื้นที่ให้บริการเขต จังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
วิษณุ จิตสุข ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นRevo ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.เคร็ง C16470
Toyota Revo จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.เคร็ง
ตู้ 2.10 เมตร
กิตติพงษ์ ทองเทพ ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นวีโก้แชมป์ ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง ต.เขาโร C10144
Toyota วีโก้แชมป์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง ต.เขาโร
รถกระบะตู้ทึบรับจ้าง รับขนส่งสินค้าเเละอุปกรณ์ต่างๆ ย้ายของส่งของ ย้ายบ้าน ไปทั่วไทย พิกัดโคราชครับ
สิทธิชัย กุศลสุข ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นAll new  ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา C10133
Isuzu All new จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา
รถกระบะรับจ้าง ทั่วไป รับงานทั่วไทย ราคากันเอง
นพดล หมัดตุกัง ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่น1.9 บูรเพลาเวอร์ ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา C10110
Isuzu 1.9 บูรเพลาเวอร์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา
รถในทีมมีอยู่ทั่วทุกโซน
นาย นพดล หมัดตุกัง ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-max 1.9 ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ ต.ควนพัง C10041
Isuzu D-max 1.9 จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ ต.ควนพัง
นุช คุณนุช รถรับจ้างทั่วไทย รับขนย้ายของ สินค้า เเละวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ผัก ผลไม้ เเละชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ไปทั่วไทย
นุช พอลล่า ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง