ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีคอก Toyota รุ่นรีโว้ ที่จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ต.มะลวน C18634
Toyota รีโว้ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ต.มะลวน
จำกัดน้ำหนักบรรทุก4ตัน
นันทวัฒน์ คงแก้ว ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Toyota รุ่น05 ที่จ.สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา ต.เคียนซา C14323
Toyota 05 จ.สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา ต.เคียนซา
ไม่เรื่องมากไปไหนก็ได้ ชื่อเล่นน้องศร เบอร์โทรติดต่อ0612010102
อดิศร ไชยชนะ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นSpark  ที่จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.พุมเรียง C12242
Isuzu Spark จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.พุมเรียง
ราคาตามตกลง
ไพรัช กาทอง ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร