ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นดีแม็ก ที่จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้านเล่า C12268
Isuzu ดีแม็ก จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้านเล่า
รับจ้างทั่วไป
ภิญโญ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นAll New ที่จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ ต.ซับใหญ่ C12243
Isuzu All New จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ ต.ซับใหญ่
รับจ้างเฉพาะทางอีสาน
สุรชาติ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-max ที่จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10005
Isuzu D-max จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง
รถกะบะรับจ้างทั่วไทย รับขนมัน ขนอ้อย ข้าวโพด เเละพืชผักผลไม้ รับขนย้ายของ วัสดุอุปกรณ์
นายประมูล ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาแต่ไม่มีคอก Isuzu รุ่นD-max ที่จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10002
Isuzu D-max จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง
กะบะรับเหมาขนส่งสินค้าแบบคอก หลังคาโปร่ง ส่งของ ส่งผักผลไม้ ราคากันเองคุยก่อนได้ครับ
นายอุดร ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง