ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mitsubishi รุ่นTriton ที่จ.พะเยา อ.ดอกคำใต้ ต.สันโค้ง C21703
Mitsubishi Triton จ.พะเยา อ.ดอกคำใต้ ต.สันโค้ง
ภาคเหนือ,ภาคอีสาน,ภาคกลาง,ภาคตะวันออก ยกเว้นภาคใต้
นายสหพล ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.สระ C16505
Isuzu D-MAX จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.สระ
อยู่ กทม. ให้บริการกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้ แล้วแต่กรณี ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นาย ดอน ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Toyota รุ่นวีโก้ ที่จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.เวียง C14304
Toyota วีโก้ จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.เวียง
รับจ้างทั่วไปราคาตกลงกันได้
สรรพสิทธิ์ ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร