ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่น2020 ที่จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.สามพราน C21756
Isuzu 2020 จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.สามพราน
นาย สว่าง ค่าจ้าง 150.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-max ที่จ.นครปฐม อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา C19645
Isuzu D-max จ.นครปฐม อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา
25-30 บาทกิโลเมตร
ภานุวัฒน์ ค่าจ้าง 25.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นRanger ที่จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.บ่อพลับ C16475
Ford Ranger จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.บ่อพลับ
ค่าบริการ 30-40 บาท/กิโลเมตร หรือตามแต่ตกลง
จิระศักดิ์ ค่าจ้าง 30.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Nissan รุ่นNAVARA ที่จ.นครปฐม อ.บางเลน ต.ดอนตูม C16473
Nissan NAVARA จ.นครปฐม อ.บางเลน ต.ดอนตูม
กทม/ปริมณฑล 12บ./ ก.ม. ต่างจังหวัดแล้วแต่ตกลงกัน
อนุวัตร ค่าจ้าง 12.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นRanger ที่จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.บางกระทึก C14290
Ford Ranger จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.บางกระทึก
รับงาน
ไพรัตน์ ค่าจ้าง 25.00 บาท / กิโลเมตร