D&F Transports

ข้อมูลกิจการ

รายละเอียดกิจการ

ขนส่งสินค้า

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ชื่อ
ไพรัช กาทอง
โทรศัพท์
0805305456
มือถือ
0983285523
ไลน์
0983285523

ข้อมูลกิจการ

ชื่อกิจการ
D&F Transports
ที่อยู่กิจการ
ต. พุมเรียง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
0983285523
โทรสาร
ทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-

พื้นที่ให้บริการ

กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

แผนที่-ที่ตั้งกิจการ

ข้อมูลการเดินทาง
ละติจูด (Latitude)
0
ลองจิจูด (Longitude)
0

รถรับจ้างในกิจการ

คลิกดูรายละเอียด
สุราษฎร์ธานี C12242
รถกระบะตอนเดียว | มีหลังคาและมีตู้ขนของ
ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

ผลงานการรับจ้าง