ประจักษ์ การช่าง

รถรับจ้างในกิจการ
รถลากรถรับจ้าง ไม่มีหลังคา Nissan รุ่นFRONTIER ที่จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10004
Nissan FRONTIER จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง
รับจ้างลากรถ ลากรถยนต์ทุกชนิด ลากรถเสีย ลาดรถเกิดอุบัติเหตุ ลากรถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ รับเหมาทำสี ปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ทุกชนิด
นายประจักษ์ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง