เมธาวี รถรับจ้าง

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Mitsubishi รุ่นไททัน ที่จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.พระลับ C20664
Mitsubishi ไททัน จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.พระลับ
เรียกใช้บริการได้ตลอดครับ 48 ช.ม
เมธาวี จันเอม ค่าจ้าง 14.00 บาท / กิโลเมตร