ชัชวิสิฏฐ์

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mazda รุ่นBT-50 ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน C21749
Mazda BT-50 จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน
เป็นรถกระบะยกสูง แค็ปเปิดได้
ชัชวิสิฏฐ์ ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร