4ประตูรับจ้าง

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นวีครอส ที่จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน ต.ซับไม้แดง C21760
Isuzu วีครอส จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน ต.ซับไม้แดง
รถขับ4ลุยได้ส่งของได้ส่งคนได้ครับ
วาที ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร