อหิงสาตู้ทึบ

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นRevo ที่จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ต.สำโรงชัย C21763
Toyota Revo จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ต.สำโรงชัย
รถหัวเดียวเสริมแหนบเพลาเดิมแบกน้ำหนักได้ไม่เกิน4.0T
อหิงสา ค่าจ้าง 12.00 บาท / กิโลเมตร