รถรับจ้างไม่มีหลังคา

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่น1.9ปี18 ที่จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่ C21774
Isuzu 1.9ปี18 จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
รับส่งบุคคลขนของย้ายของ
กิตติ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร