รับจ้างไม่ประจำ

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-max ที่จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ต.วังเย็น C21776
Isuzu D-max จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ต.วังเย็น
รับจ้างไม่ประจำว่างถึงจะรับ
สุริยา ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร