ณทภัต

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mitsubishi รุ่นTRITON ที่จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ C21778
Mitsubishi TRITON จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่
รับงานเหมา,ส่งสืนค้า,เดินทางต่างจังหวัด(รับเฉพาะวันหยุดราชการ)
นาย ณทภัต ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร