กฤษดา

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่น1.9  ที่กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย แขวงคลองเตย C21780
Isuzu 1.9 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย แขวงคลองเตย
รับ วิ่งทั่วไทย ต่างจังหวัด เหมา ราคาคุยกันได้
กฤษดา ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร