วีรศักดิ์ เจียรภัทร

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง มีหลังคาแต่ไม่มีคอก Ford รุ่นเรนเจอร์ ที่จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางกร่าง C21781
Ford เรนเจอร์ จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางกร่าง
รับจ้างเดินทางตจว. รับจ้างขนของ ราคาเหมาคุยได้ครับ หลังคาสามารถเอาออกได้
วีรศักดิ์ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร