ฃขนของและเดินทาง

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง มีหลังคาแต่ไม่มีคอก Isuzu รุ่นDmax1.9 ที่จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า C21800
Isuzu Dmax1.9 จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า
รับขนของและนำเที่ยว
เทิดศักดิ์ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร