นพพรนนท์

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง มีหลังคาแต่ไม่มีคอก Mazda รุ่นBT50Pro ที่กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนา C21802
Mazda BT50Pro กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนา
รับส่งของส่งคน ออกต่างจังหวัด สามารถเป็นวันได้
นพพรนนท์-วัฒนาแสง ค่าจ้าง 16.00 บาท / กิโลเมตร