พงษ์พันธ์

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ต.ปากแรต C12241
Isuzu D-MAX จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ต.ปากแรต
ตู้บรรทุกสูง 2.10 เมตร
พงษ์พันธ์ สุนทรแก้ว ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง