ศุภชัย

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีคอกแต่ไม่มีหลังคา Mazda รุ่นBt50 ที่จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว ต.หลักสาม C14296
Mazda Bt50 จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว ต.หลักสาม
รถรับจ้างทั่วไป
ศุภชัย คงประเสริฐ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร