เมษา โสละขา

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นแชมป์ ที่จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.หนองหาร C14383
Toyota แชมป์ จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.หนองหาร
รับจ้างทั่วไปย้ายบ้าน ย้ายหอ นำเที่ยว สถานที่ต่างๆในเมืองเชียงใหม่
เมษา โสละขา ค่าจ้าง 999.00 บาท / กิโลเมตร