ขนส่งสินค้าและบริการ

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นAll new ที่จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง C14385
Isuzu All new จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง
รถว่างงาานพร้อมคนขับ ให้บริการขนส่งทุกชนิด
เทิดศักดิ์ สิทธินาค ค่าจ้าง 30.00 บาท / กิโลเมตร