กิติศักดิ์ ไกรนรา

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นD-MAX ที่กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง แขวงบางมด C14388
Isuzu D-MAX กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง แขวงบางมด
มีฝาปิดท้ายแบบสไลด์ปิด เปิด
กิติศักดิ์ ไกรนรา ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง