นาย ศักรินทร์ จงจิตร

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mitsubishi รุ่นTriton ที่จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ต.ขนาบนาก C14387
Mitsubishi Triton จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ต.ขนาบนาก
พื้นที่ให้บริการ ในเขต จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง
ศักรินทร์ จงจิตร ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง