ชวนากร

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นRevo ที่จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.คอกกระบือ C14386
Toyota Revo จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.คอกกระบือ
รับจ้างทั่วไทย
ชวนากร จันทร์รอด ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง