โสพัส ขำสาย

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา C14390
Isuzu D-MAX จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา
รับจ้างนนทบุรีกับปุทมธานีครับ
โสพัส ขำสาย ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง