รถกระบะ4ประตูบริการส่วนบุคคล(รับจ้าง)

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mitsubishi รุ่นTriton ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ศรีสุนทร C14391
Mitsubishi Triton จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ศรีสุนทร
นำเที่ยวได้หมดไปไหนไปกันครับ!ยกเว้น3จังหวัดชายแดนครับ
กิตติพิชญ์ แก้วนภา ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง