เฉลิมชัย เนตรโพธิ์แก้ว

ผลงานการรับจ้าง

ผลงานการรับจ้าง

คลิกดูรายละเอียด
Toyota Revo | 05 กุมภาพันธ์ 2566
200704: บึง | 102107: แสมดำ
ค่าจ้าง 1,700฿ บาท
คลิกดูรายละเอียด
Toyota Revo | 05 มกราคม 2566
200704: บึง | 700708: ดอนทราย
ค่าจ้าง 3,000฿ บาท
คลิกดูรายละเอียด
Toyota Revo | 05 มกราคม 2566
210801: นิคมพัฒนา | 700708: ดอนทราย
ค่าจ้าง 3,000฿ บาท
คลิกดูรายละเอียด
Toyota Revo | 26 พฤศจิกายน 2565
100905: บางจาก | 210317: ห้วยยาง
ค่าจ้าง 2,000฿ บาท
คลิกดูรายละเอียด
Toyota Revo | 25 พฤศจิกายน 2565
120402: บางบัวทอง | 200703: ทุ่งสุขลา
ค่าจ้าง 1,800฿ บาท
คลิกดูรายละเอียด
Toyota Revo | 12 พฤศจิกายน 2565
200704: บึง | 650601: พรหมพิราม
ค่าจ้าง 5,500฿ บาท
คลิกดูรายละเอียด
Toyota Revo | 01 พฤศจิกายน 2565
200401: บางละมุง | 230701: เกาะช้าง
ค่าจ้าง 3,200฿ บาท