ภูมิระพี รถรับจ้าง

ผลงานการรับจ้าง

ผลงานการรับจ้าง

คลิกดูรายละเอียด
Hino Dominator | 06 ตุลาคม 2565
730509: ดอนตูม | 730101: พระปฐมเจดีย์
ค่าจ้าง 3,000 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Hino Dominator | 04 ตุลาคม 2565
730701: ศาลายา | 103401: สวนหลวง
ค่าจ้าง 3,500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Hino Dominator | 03 ตุลาคม 2565
730608: ไร่ขิง | 100608: หัวหมาก
ค่าจ้าง 3,500 บาท