งานขนอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานขนอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานขนอุปกรณ์ไฟฟ้า - 1230
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 15999
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16000
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16001
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16002
หัวเรื่อง
งานขนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
05 กรกฎาคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. บางกรวย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ขนส่ง : ถึง
ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
1500
รายละเอียด
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่งในนิคมสมุทรสาคร