งานขนย้ายสิ่งของ

งานขนย้ายสิ่งของ
งานขนย้ายสิ่งของ - 1231
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16004
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16005
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16006
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16007
หัวเรื่อง
งานขนย้ายสิ่งของ
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
04 กรกฎาคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
1200
รายละเอียด
งานนี้ต้นทางและปลายทางชั้น5ไม่มีลิฟท์