งานส่งโต๊ะเฟอร์นิเจอร์

งานส่งโต๊ะเฟอร์นิเจอร์
งานส่งโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ - 1234
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16037
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16040
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16036
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16038
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16039
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16041
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16042
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16043
หัวเรื่อง
งานส่งโต๊ะเฟอร์นิเจอร์
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
13 กรกฎาคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
ขนส่ง : ถึง
แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้าง
1500บาท
รายละเอียด
ส่ง2จุด