งานส่งแบบก่อสร้าง

งานส่งแบบก่อสร้าง
งานส่งแบบก่อสร้าง - 1235
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16045
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16046
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16048
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16049
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 16050
หัวเรื่อง
งานส่งแบบก่อสร้าง
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
14 กรกฎาคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ
ค่าจ้าง
1600
รายละเอียด
ส่งแบบเหล็กก่อสร้าง100แผ่น