ขนมะพร้าว

ขนมะพร้าว
ขนมะพร้าว - 1251
หัวเรื่อง
ขนมะพร้าว
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
Bt50
วันที่ดำเนินการ
12 ตุลาคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. หลักสาม อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. ดอนคา อ. บางแพ จ. ราชบุรี
ค่าจ้าง
700
รายละเอียด
ส่งมะพร้าวน้ำหอม