อัปเดตงานย้ายครัว

อัปเดตงานย้ายครัว
อัปเดตงานย้ายครัว - 1261
หัวเรื่อง
อัปเดตงานย้ายครัว
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
17 ธันวาคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
1000บาท
รายละเอียด
ย้ายใกล้ๆระยะทาง2กิโลเมตร